Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Μόνο μια φορά την εβδομάδα μπορούν να τηλεφωνούν

Με την αναμόρφωση της νομοθεσίας, οι εταιρείες ενημέρωσης θα επιτρέπεται να ενοχλούν τους οφειλέτες μία φορά την εβδομάδα. Έως σήμερα, στην Ένωσή μας λαμβάνουμε καταγγελίες από καταναλωτές που οχλούνται καθημερινά οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας μέχρι τις 8 ή 9 η ώρα, και οι καλούντες δεν είναι καθόλου διακριτικοί. Και μάλιστα οχλούνται οφειλέτες ακόμη και στις περιπτώσεις έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν3869/10 – τον ευρέως γνωστό Νόμο Κατσέλη. Πλέον μεγάλος όγκος καταγγελιών αφορά περιπτώσεις που η ενημέρωση δεν γίνεται απ ευθείας στον οφειλέτη αλλά γίνεται άτυπα σε συγγενικά ή άλλα πρόσωπα που απαντούν στο τηλέφωνο.
Οι εισπρακτικές εταιρείες διέπονται από συγκεκριμένη νομοθεσία την οποία πρέπει να ακολουθούν για να ενημερώνουν τους οφειλέτες. Σε αυτό το νομικό πλαίσιο δεν υπάγονται οι δικηγορικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν για λογαριασμό των τραπεζών την ενημέρωση των οφειλετών και συνεπώς δεν ισχύουν για δικηγορικά γραφεία ή δικηγορικές εταιρείες οι υποχρεώσεις και περιορισμοί της νομοθεσίας. Η λειτουργία των δικηγορικών γραφείων ή εταιρειών ελέγχεται από τον εκάστοτε δικηγορικό σύλλογο που υπάγονται και θα πρέπει να επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις του κάθε τοπικού δικηγορικού συλλόγου.
Σημειώνεται ότι, οι δανειστές πρέπει να ενημερώνουν τον οφειλέτη μόνο με πλήρη ταυτοποίηση του ομιλούντος και όχι με οποιονδήποτε απαντά στο τηλέφωνο, ενώ η διαβίβαση των δεδομένων του στη συμβαλλόμενη εταιρεία, πρέπει να γίνεται μόνο με την έγγραφη συναίνεσή του προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ενημέρωση των οφειλετών θα επιτρέπεται να διενεργείται πλέον όχι μόνο από κεφαλαιουχικές εταιρείες (εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών), όπως ήταν μέχρι σήμερα. Πρότασή μας είναι, η ενημέρωση να διέπεται αυστηρά από τη νομοθεσία που διέπει την ενημέρωση των οφειλετών, ανεξάρτητα από:
α) τη νομική μορφή της εταιρείας,
β) την έδρα της εντός ή εκτός Ελλάδος ή
γ) την ιδιότητα των καλούντων που ενημερώνουν τον οφειλέτη
Η Ένωσή μας έχει πραγματοποιήσει καμπάνιες ενημέρωσης των καταναλωτών για το πώς μπορούν να προστατεύονται από τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και θα εξακολουθήσει εντατικά.
Καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τις εισπρακτικές εταιρείες να επικοινωνούν την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, στο τηλέφωνο 2108817730 και στη διεύθυνση Ιουλιανού 28, 104 33 Αθήνα ή να υποβάλλουν καταγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας  www.eeke.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου