Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

Πλεόνασμα για 5η συνεχή χρονιά στον δήμο Αθηναίων

Καμίνης: «Πλεόνασμα 23,5 εκ. ευρώ το 2015, με παράλληλη εξόφληση των υποχρεώσεων και αύξηση των επενδύσεων»
 

Με λογιστικό πλεόνασμα 23,49 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε το 2015 για τον δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τον απολογισμό που παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης και ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο. Το πλεόνασμα που παρουσιάζει ο δήμος Αθηναίων είναι αυξημένο κατά 59% σε σύγκριση με το 2014 και είναι η 5η συνεχής χρονιά θετικού οικονομικού απολογισμού για την πόλη της Αθήνας. Μάλιστα, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι το λογιστικό πλεόνασμα επιτυγχάνεται σε ένα ρευστό οικονομικό τοπίο, και συνδυάζεται με τηνεξόφληση των προμηθευτών, την ταχεία εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών του και την αύξηση των επενδύσεων κατά 37%.
Παρά τη γενικότερη οικονομική ρευστότητα και την ύφεση, ο δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση, όχι μόνο συγκρινόμενους με άλλους Δήμους ή Δημόσιους Φορείς αλλά και με βάση τα διεθνή πρότυπα (GFS): Παρουσιάζει λογιστικό πλεόνασμα για πέμπτη συνεχή χρονιά
·  Μείωσε το 2015 τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές κατά 40,5% σε σχέση με το 2014
·  Μείωσε τα δάνεια και τις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 14,3% σε σχέση με το τέλος του 2014. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι έγινε η μεγαλύτερη αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων στην πρόσφατη ιστορία του Δήμου ύψους 26,4 εκ.
·  Είναι πλέον σε θέση να πληρώνει άμεσα (εντός εβδομάδος από την έκδοση χρηματικού εντάλματος) την πλειονότητα των υποχρεώσεών του προς τρίτους (προμηθευτές-πιστωτές)
·  Αύξησε τις επενδύσεις του το 2015 σε 25,6 εκ. ευρώ από τα 18,7 εκ. του 2014 (αύξηση37%).
·  Δε οφείλει σε εφορία, ούτε σε ασφαλιστικούς φορείς
·  Καταβάλλει κανονικά μισθούς και ημερομίσθια σε εργαζομένους
«Οι συνολικές υποχρεώσεις του δήμου Αθηναίων ανέρχονται στα 152 εκ. ευρώ, έναντι 289,5 εκ. ευρώ που ήταν το 2010, το έτος που παρέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή. Μειώθηκαν δηλαδή κατά136,9 εκ ευρώ, ενώ μεταξύ 2014 και 2015 οι οφειλές μειώθηκαν κατά 26,7 εκ. ευρώ, τάση που συνεχίζεται και το 2016» τόνισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γιώργος Μπρούλιας, σημειώνοντας: «Παρά τη συνεχή μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων για τις λειτουργικές μας ανάγκες (κατά 55,6 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2010), και στην πιο αρνητική οικονομική συγκυρία, μπορέσαμε να εξορθολογήσουμε τις δαπάνες μας, χωρίς εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας προς τους πολίτες» τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, επισημαίνοντας τη σημασία που η δημοτική αρχή αποδίδει στην εξόφληση των προμηθευτών».
Το σύνολο των εισπράξεων της χρήσης 2015 ανήλθε σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό απολογιστικό πίνακα στο ποσό των 431,87 εκ. ευρώ, έναντι 436,93 εκ. ευρώ το 2014. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εισπράξεις από τη Δ.Ε.Η. για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού μειώθηκαν κατά 7,19 εκ. έναντι  της προηγούμενης χρήσης (εισπράξεις 2015: 142,40 εκ. ευρώ και εισπράξεις 2014: 149,59 εκ. €).
«Μέρος αυτής της μείωσης είναι αποτέλεσμα της πολιτικής μείωσης των Ανταποδοτικών Τελών προς τους δημότες που εφαρμόζεται για 3η συνεχόμενη χρονιά από τη παρούσα δημοτική αρχή» τόνισε οαντιδήμαρχος Οικονομικών, σημειώνοντας ότι τα υπόλοιπα ίδια έσοδα του Δήμου παρουσίασαν ανεπαίσθητη μείωση 1,9%, από 56,93 εκ. ευρώ το 2014, σε 55,85 εκ ευρώ το 2015. Η απόδοση αυτή είναι αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς την αστάθεια που επικράτησε το 2015 με τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, την εφαρμογή των περιορισμών εφαρμογής εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων και τη διεξαγωγή των δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Ανακοινώθηκε ότι προωθείται με εντατικούς ρυθμούς ειδική μηχανογραφική εφαρμογή για την ηλεκτρονική είσπραξη των πάσης φύσεως τελών, φόρων και δικαιωμάτων, καθώς επίσης  και  σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για την ταχύτερη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, μέσω των συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.
Βρισκόμαστε ήδη στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών που έχουν υποβληθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα και εκτιμούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα παρέχουμε στους συναλλασσομένους με το Δήμο μας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των οφειλών τους μέσω των καναλιών, ηλεκτρονικών και μη, που διαθέτει το σύνολο των πιστοποιημένων τραπεζών ανά την επικράτεια.

  • Πηγή: http://www.athensvoice.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου