Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Οδηγός για τα οικογενειακά επιδόματα

Αρχισε η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2017, μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr).
Oι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα το έντυπο Α21, προκειμένου να τους χορηγηθεί το οικογενειακό επίδομα, που δικαιούνται για το έτος 2017.
Οσοι εισέπραξαν, με τη μορφή προκαταβολής, το 50% της πρώτης δόσης του 2017 στις αρχές Απριλίου θα πρέπει και αυτοί να υποβάλουν το έντυπο μαζί με τη φορολογική δήλωσή τους, ώστε στην επόμενη δόση να τους καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της πρώτης και δεύτερης τριμηνιαίας δόσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση Α21 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ στη διαδρομή «Πολίτες/ Επιδόματα/Οικογενειακό Επίδομα (Α21)» και αφού έχουν υποβάλει (οριστικοποιήσει) τη φορολογική δήλωσή τους (Ε1).
Η αίτηση συμπληρώνεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1), ο οποίος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή κατάστασή του (έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α, μέρος συμφώνου συμβίωσης, σε διάσταση, άγαμος/η, επίτροπος).

Με εισοδηματικά κριτήρια
Κατά τη συμπλήρωση των πεδίων του εντύπου Α21, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα πεδία των δικαιολογητικών.
Τα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται στις οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα, με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:
α) Τα άγαμα τέκνα που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ). Για τα τέκνα 19 ετών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να προσκομίσουν στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.
β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή κολέγια, καθώς και σε ΙΕΚ, δημόσια ή ιδιωτικά. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά τον χρόνο φοίτησης των τέκνων και όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους.
γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Αμεσες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ζητούν τα επιμελητήρια
Κατάργηση του αυστηρού όρου, σύμφωνα με τον οποίο στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις με θετικό αποτέλεσμα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, ζητά από την κυβέρνηση η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων.
Παράλληλα, ζητά να απαλειφθεί ο χρονικός περιορισμός της 1ης/7/2016 για τις ρυθμισμένες οφειλές, καθώς συνιστά ένα κριτήριο που καθιστά απαγορευτική την ένταξη πολλών οφειλετών στον μηχανισμό.
Η ένωση τονίζει ότι «είναι ορατός ο κίνδυνος να επαναληφθεί το αρνητικό παράδειγμα του νόμου Κατσέλη, στο πλαίσιο του οποίου εκκρεμούν ήδη περισσότερες από 150.000 αιτήσεις και οι ημερομηνίες εκδίκασης υποθέσεων φθάνουν ως το 2032» και ζητά να αναλάβουν τα επιμελητήρια τον ρόλο του διαχειριστή και επόπτη της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων.
Εξάλλου, σύμφωνα με την ένωση, η εξαίρεση των επιχειρήσεων, των οποίων το χρέος βρίσκεται σε ποσοστό άνω του 85% σε έναν πιστωτή, και η παραπομπή τους σε διμερή διαπραγμάτευση δημιουργούν επίσης σημαντικά προσκόμματα, καθώς είναι σύνηθες, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις, να διατηρούν δανεισμό μόνο σε έναν πιστωτικό φορέα.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να προβλέπονται επαρκείς και ισχυρές ασφαλιστικές δικλίδες, με σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρηστικής εκμετάλλευσης της διαδικασίας από συστηματικούς κακοπληρωτές σε βάρος της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, των υπόλοιπων πιστωτών, αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

  • Από την εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου