Πέμπτη 13 Απριλίου 2017

Τι να προσέχουμε όταν ψωνίζουμε διαδικτυακά

Κατά τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων, ως καταναλωτές, έχουμε κάποια βασικά δικαιώματα, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Επομένως, όταν πραγματοποιούμε αγορές  on-line, δεν πρέπει να ξεχνάμε :

Το δικαίωμα για ενημέρωση: Θα πρέπει ο προμηθευτής, πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής, να μας ενημερώνει για :

Tα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που επιθυμούμε να αγοράσουμε

• Την τιμή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

• Τους τρόπους πληρωμής

• Οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση

• Προθεσμία παράδοσης

Το δικαίωμα έγκαιρης παράδοσης: Εάν κατά την πώληση, δεν συμφωνήσουμε συγκεκριμένη προθεσμία παράδοσης, ο προμηθευτής, θα πρέπει να μας αποστείλει το προϊόν, εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Εάν δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να δώσουμε μία εύλογη προθεσμία, για την παράδοση, ανάλογη των περιστάσεων. Εάν και πάλι ο προμηθευτής δεν είναι συνεπής, έχουμε δικαίωμα να καταγγείλουμε τη σύμβαση πώλησης.

To δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη: Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία ξεκινά από την παραλαβή του προϊόντος. Δε χρειάζεται να αναφέρουμε τους λόγους. Ο προμηθευτής επιστρέφει κάθε πληρωμή εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα που τον ενημερώσαμε για την υπαναχώρηση. Οφείλουμε να πληρώσουμε το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, αν έχουμε ενημερωθεί γι’ αυτό εκ των προτέρων. Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ή κατά την   παραλαβή του προϊόντος, να λάβουμε το τυποποιημένο πανευρωπαϊκό έντυπο υπαναχώρησης, όπως ορίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης οι υποχρεώσεις προμηθευτή και καταναλωτή τερματίζονται.

Το δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος: Σε περίπτωση που το προϊόν έχει πραγματικό ελάττωμα, έχουμε δικαίωμα κατ’ επιλογήν :

Nα απαιτήσουμε διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος, αν είναι δυνατόν

• Να ζητήσουμε μείωση του τιμήματος

• Να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να αποφεύγουμε την καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων μας αυτών, έναντι του προμηθευτή.Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων:

Προσέχουμε αν υπάρχει πολιτική προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος, μετά την αγορά, χρησιμοποιεί το e-mail μας για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, θα πρέπει να μας ενημερώνει προηγουμένως. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, να δηλώνουμε την άρνησή μας να λαμβάνουμε τέτοιου είδους προωθητικά μηνύματα. Εάν δεν επιθυμούμε την επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων, για προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων, έχουμε τη δυνατότητα να εγγραφούμε σε σχετικό μητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας:

Για οποιοδήποτε παράπονο προκύπτει στο πλαίσιο των συναλλαγών μας με τον προμηθευτή, μπορούμε να επικοινωνούμε με ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες αναλαμβάνουν την υποστήριξη του καταναλωτή και την ενίσχυση των δικαιωμάτων του μέσω της παροχής συμβουλών ή της υποβολής καταγγελιών.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, παράπονο ή καταγγελία, που αφορά τις συναλλαγές σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.

• Τel : 210-8817730

• Web: www.eeke.gr

• e-mail: info@eeke.gr

• fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου