Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Παρουσιάστηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων Γ. Καμίνη η διαβούλευση «Έργο: Αθήνα 2020»

Τα ζητήματα της Αθήνας είναι πολλά και επείγοντα και ο δήμος Αθηναίων κάνει πολύ περισσότερα από όσα αναλογούν στις αρμοδιότητές του, τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης στην ομιλία του κατά την παρουσίαση των συμπερασμάτων της Διαβούλευσης για το ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης «Έργο: Αθήνα 2020», που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Παρέστησαν ο υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, κ. Αλέξης Χαρίτσης, η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κυρία Ερμίνα Κυπριανίδου και ο αναπληρωτής επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, κ. Αργύρης Περουλάκης.

Την περίοδο 2016 -2020 οι άξονες προτεραιότητας του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που αποτελεί τη συνέχεια του προγράμματος «Έργο Αθήνα», είναι η οικονομική ανάπτυξη και η επιχειρηματικότητα, η αστική αναζωογόνηση, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η κοινωνική συνοχή, υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, ο οποίος, όπως είπε, το σχέδιο συνθέτει και αξιοποιεί:

1. Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου Αθηναίων για την περίοδο 2016-2020

2. Τις παρεμβάσεις, τα αποτελέσματα και τη δυναμική του “Έργο: Αθήνα” 2012-2015

3. Την αποδεδειγμένη ικανότητα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στη διαχείριση πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ)

4. Τον Τομεακό και Περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό για την Αττική της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

5. Εθνικές, Περιφερειακές και Ειδικές Στρατηγικές (κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών και των περιθωριοποιημένων ομάδων, υγεία, έξυπνη εξειδίκευση κλπ)

6. Δείκτες Δημογραφικών Στοιχείων, Δείκτες Κοινωνικής Συνοχής, Περιβαλλοντικούς Δείκτες και Γενικούς Οικονομικούς Δείκτες

7. Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ)

«Υλοποιήθηκε ήδη η πρώτη Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, στην Ελλάδα, με το “Έργο: Αθήνα”. Έχουμε ήδη έτοιμο το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Έχουμε ήδη έτοιμη την 2η ΟΧΕ - “Έργο: Αθήνα 2020”. Διασφαλίζουμε την αποτελεσματική απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε την εμπειρία – έχουμε το πλάνο. Πρέπει να φύγουμε προς τα εμπρός – μαζί. Η Αθήνα δεν μπορεί να περιμένει», τόνισε στην ομιλία του ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης.

Ο κ. Καμίνης πρόσθεσε ότι «η στρατηγική της δημοτικής αρχής περιλαμβάνει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής προκειμένου να επιλέξουν οι πολίτες την Αθήνα ως τόπο κατοικίας», καθώς και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για να γίνει η Αθήνα πόλος έλξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πρόσθεσε ότι ο δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), σχεδίασε 64 έργα, 49 έργα υλοποιήθηκαν από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ τα υπόλοιπα 15 αποτελούν τη βάση για τη νέα προγραμματική περίοδο.

«O μεγαλύτερος δήμος της χώρας έχοντας αποκτήσει εργαλεία και τεχνογνωσία κάνει περισσότερα από όσα αυστηρά αναλογούν στις αρμοδιότητές του» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, αναφέροντας ότι βάσει του επείγοντος χαρακτήρα των ζητημάτων, όπως το προσφυγικό, ο δήμος Αθηναίων ο δραστηριοποιείται ενεργά στη διαχείρισή τους, χωρίς καθυστέρηση. Όπως επισήμανε ο κ. Καμίνης, ο δήμος Αθηναίων στη δύσκολη περίοδο 2012-2015:

- Σχεδιάζει την 1η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στην Ελλάδα – μια καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

- Εφαρμόζει πολυτομεακές πολιτικές μέσα στα όρια του Δήμου, έχοντας ωστόσο τη συνολική αρμοδιότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης των προβλεπόμενων δράσεων και έργων.

- Ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, με τον Νόμο 4071 ΦΕΚ85/11-4-2012 - η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ)

- Δημιουργήθηκε η Διεύθυνση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ

- Η Διεύθυνση αυτή λειτούργησε σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας των διαχειριστικών αρχών, με πλήρεις αρμοδιότητες έκδοσης προσκλήσεων, αξιολόγησης, ένταξης και ελέγχου έργων

- Το 2013 υπεβλήθη σε έλεγχο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και κρίθηκε επαρκής για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καμίνης στο ρόλο που διαδραμάτισε η Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ). Πιο συγκεκριμένα:

- O ΕΦΔ αποτελούσε έναν φορέα διαχείρισης χωρίς προγενέστερη εμπειρία κι έπρεπε να πείσει όλους τους ενεργούς φορείς της πόλης για την επάρκειά του αλλά και για το στρατηγικό του σχέδιο.

- Το πρόγραμμα είχε στη διάθεση του μόνο τρία έτη να θεμελιώσει μετρήσιμο αποτέλεσμα και να ολοκληρωθεί

- Η υλοποίησή του συνέπεσε με μια περίοδο με ιδιαίτερες δυσχερείς και ρευστές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και με περαιτέρω μείωση της διάθεσης πόρων από το ήδη περιορισμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξης Χαρίτσης, αφού ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αθηναίων για την πρόσκληση, τόνισε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να μην επαναληφθούν οι παθογένειες του παρελθόντος με τα ποσοστά υπερδέσμευσης». Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι η υλοποίηση των έργων πρέπει να γίνει με γνώμονα τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, με προτεραιότητα την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τα περιβαλλοντικά κριτήρια.

Η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κυρία Ερμίνα Κυπριανίδου τόνισε ότι «ο δήμος Αθηναίων θα βρει αρωγό και σύμμαχο την Περιφέρεια» και εξέφρασε την ικανοποίησή της που η κυβέρνηση αναγνωρίζει την πολυεπίπεδη συνεργασία υπάρχει, στην αξιοποίηση των πόρων, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, κ. Αργύρης Περουλάκης τόνισε ότι «ο δήμος Αθηναίων έχει πείσει την Επιτροπή για την αξιοπιστία του, για τη συνεχή αναζήτηση λύσεων και καινοτόμων προσεγγίσεων, καθώς μιλά και με άλλες μητροπολιτικές πόλεις και αντιμετωπίζει τη διαβούλευση με συστηματικότητα».   

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων, κ. Αλέξης Γαληνός, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της διαβούλευσης τόνισε ότι «η προσέγγισή της ΕΑΤΑ του δήμου Αθηναίων είναι πάντα συμμετοχική σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών» και πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η πόλη τρέχει μία σειρά από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και από το 2013 μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει:

· Focus groups στους τομείς Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και την δημιουργική βιομηχανία (creative industry)

· ημερίδες & forums

· θεματικά εργαστήρια

· διαδραστικές πρωτοβουλίες & gamification

· ερωτηματολόγια

· τη Διασκέψη του Δημάρχου. Η 1η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016, ενώ σχεδιάζονται οι επόμενες

· μία μόνιμη πλατφόρμα ανοικτού διαλόγου της πόλης (ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ)

· ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, όπως αυτή που αποτέλεσε την αφορμή για την σημερινή μας εκδήλωση

«Μέσα από αυτή τη διεργασία έχουμε καταφέρει να έχουμε μαζί μας την κοινωνία, την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τους επαγγελματικούς και συλλογικούς φορείς της πόλης και τα επιμελητήρια για την αναπτυξιακή ατζέντα και τον σχεδιασμό της Αθήνας» είπε ο κ. Γαληνός.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, είχε αναφερθεί νωρίτερα στο «Έργο Αθήνα», χαρακτηρίζοντάς το ένα επιχειρησιακό σχέδιο με στόχο την οικονομική, κοινωνική και αισθητική ανανέωση της πόλης. Μέσα στα τρία χρόνια διαχείρισης του προγράμματος ενδεικτικά δημιουργήθηκαν, διαμορφώθηκαν ή ενισχύθηκαν:

- 9 δομές προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας συναποτελώντας το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας. Προωθήθηκε επίσης και η κοινωνική επιχειρηματικότητα

- Κατασκευάστηκε ένα πολυχρηστικό συγκρότημα το Σεράφειο Κολυμβητήριο – Κέντρο Πολιτισμού και Αθλητισμού

- Ενισχύθηκαν δράσεις για την προώθηση του Τουρισμού (μεταξύ άλλων το συνέδριο TBEX & το Travel Trade Athens), για την ανάδειξη της Αθήνας σε αυτόνομο τουριστικό και συνεδριακό προορισμό.

- Η Αθήνα κέρδισε 20 θέσεις στη διεθνή κατάταξη στους προορισμούς συνεδρίων και ενίσχυσε κατά 25% τις αφίξεις εκμεταλλευόμενη στρατηγικά Β2Β κανάλια, την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και υπηρεσιών και την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή των στρατηγικών εταίρων στην ανάπτυξη του προγράμματός της.

- Κατασκευάστηκαν 2 βιοκλιματικοί παιδικοί σταθμοί

- Ολοκληρώθηκε το Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος.

- Το Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό στους Αμπελόκηπους (πρώην ΚΑΠΑΨ) , όπου μεταξύ άλλων στεγάζεται και η πρώτη βρεφική – νηπιακή βιβλιοθήκη της χώρας.

- Αναβαθμίστηκαν (4) πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι

- 2 Κέντρα Υγείας αστικού τύπου

- Υποδομές 5 νηπιαγωγείων, 2 δημοτικών σχολείωνΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η ηλεκτρονική διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 29 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου. Συμμετείχαν πολίτες και φορείς της Αθήνας που έλαβαν θέση, σε ανοικτή συζήτηση, για τους 4 άξονες της στρατηγικής του «Έργο: Αθήνα 2020».

Στη διαβούλευση συμμετείχαν 1350 πολίτες και φορείς και απάντησαν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη διάρθρωση της στρατηγικής μας (ποσοτικά αποτελέσματα) και τοποθετήθηκαν με σχόλια ή προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις (ποιοτικά αποτελέσματα).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, το 87% των συμμετεχόντων απάντησε ότι συμφωνεί με την προσέγγιση του δήμου Αθηναίων για τη βαρύτητα των τεσσάρων αξόνων:

1. Αστική Αναζωογόνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα

3. Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη

4. Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος

Στην ερώτηση “Ποια θεωρείτε ότι είναι η βασικότερη ανάγκη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και πρέπει να στηριχθεί από το Δήμο;” απάντησαν:

37% Διαμόρφωση Κουλτούρας Επιχειρηματικότητας

24% Διασύνδεση με τη Χρηματοδότηση

21% Υποστήριξη Εξωστρέφεια

13% Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

5%   Ενημέρωση επί Διαδικαστικών Θεμάτων

Επιπλέον, μεγάλος αριθμός προτάσεων από πολίτες και φορείς αναφέρονταν στην ανάγκη για «πρωτοβουλίες για τη στήριξη των δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων σε επιλεγμένους τομείς, με προτεραιότητα τον τομέα του πολιτισμού - της οικονομίας της υγείας - της περιβαλλοντικής διαχείρισης».

Στην ερώτηση «τί είδους παρεμβάσεις κρίνετε σημαντικότερες στον άξονα «αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και βιώσιμη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος», οι συμμετέχοντες απάντησαν:

37% Βελτίωση Κοινόχρηστων Χώρων

23% Αύξηση Πρασίνου

21% Περιορισμός Κατανάλωσης Ενέργειας

19% Προώθηση Βιώσιμης Κινητικότητας

Οι προτάσεις από πολίτες και φορείς λόγω του θέματος εστίασαν σε παρεμβάσεις σχετικές με τη μείωση των ρύπων, την προτεραιότητα σε πεζούς και ποδήλατα και τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών.

Για τον άξονα “Αστική Αναζωογόνηση” δόθηκε έμφαση σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επιπλέον, στη συστηματική, δομημένη και ιεραρχημένη αποτύπωση της αστικής αναζωογόνησης με παρεμβάσεις σε επιμέρους «αστικές λειτουργικές ενότητες». Οι περιοχές αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες ανάπτυξης για ολόκληρο τον δήμο Αθηναίων.

Έτσι, στο ερώτημα μας σε τι είδους περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθούν οι παρεμβάσεις, δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:

58% σε μικτές χρήσεις

31% σε αμιγή κατοικίας

6% σε χώρους Βιομηχανίας

5% σε χώρο εμπορίου.

  • Από το http://www.cityofathens.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου