Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Ο σημαντικό ρόλος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Το σπουδαίο έργο που κάνει...

Ο ρόλος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών είναι σημαντικός για το κοινωνικό έργο του Δήμου. Χάρη στην οικονομική εξυγείανση, την εξοικονόμηση πόρων και το διοικητικό εξορθολογισμό, καταφέραμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες, με χαμηλότερο κόστος. 
Συγκεκριμένα:
-Φιλοξενούμε τον μεγαλύτερο αριθμό παιδιών (5251), έχοντας κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις που πληρούσαν τα κριτήρια.
-Εξαλείψαμε το κόστος των υπερωριών, από 1,4 εκατομμύρια ευρώ το 2009 σε μόλις 22.000 το 2013!
-
Αξιοποιήσαμε αποδοτικότερα τους μειωμένους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους.
-
Μειώσαμε κατά 40% τα μισθώματα για Σταθμούς και κατά 42% τα μισθώματα για διοικητικές υπηρεσίες
Με όλα αυτά, σήμερα
το κόστος που πληρώνουν οι πολίτες για κάθε παιδί είναι λιγότερο από το μισό όσων πλήρωναν το 2009, ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών είναι υψηλότερη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου