Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ανοιχτή Επιστολή του Δικτύου στον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη με ενδιαφέρον…

Αξιότιμε κ. Καμίνη,

Η επανεκλογή σας στο αξίωμα του Δημάρχου Αθηναίων ανανέωσε τις προσδοκίες των Αθηναίων για μία πόλη για τους πολίτες της.

Μια πόλη πιο έξυπνη, φιλική και λειτουργική για τον δημότη αλλά και έναν δήμο πιο διαφανή, πιο δημοκρατικό και πιο ανοικτό για τον πολίτη.

Το Δίκτυο Αθήνα, έχοντας ως στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών για την από κάτω προς τα πάνω συμμετοχή τους στα δρώμενα του δήμου και της πόλης, έχει προετοιμάσει μία δέσμη απλών και άμεσα υλοποιήσιμων προτάσεων. Η εφαρμογή των προτάσεων αυτών θα δώσει το έναυσμα για μια αλλαγή νοοτροπίας στην πολιτική λειτουργία των δομών του δήμου και θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Κάτι τέτοιο, εξάλλου, αποτελεί και την προσδοκία όλων των Αθηναίων που σας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους.

Είμαστε πολίτες της Αθήνας και ταυτόχρονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να υλοποιήσει εκείνες τουλάχιστον τις ευρωπαϊκές πολιτικές που ενισχύουν τη φωνή του πολίτη, προασπίζουν τα συμφέροντά του και διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του Δήμου.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στα θέματα αυτά και την πολιτική σας δέσμευση για μια πόλη με κέντρο τον πολίτη και την κοινωνία, προτείνουμε:

Την στελέχωση των διοικητικών συμβουλίων στα νομικά πρόσωπα του δήμου μέσα από ανοιχτές διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης βιογραφικών.

Την στελέχωση των συμβουλίων των ανά διαμέρισμα Λεσχών Φιλίας μέσα από ανοιχτές διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης βιογραφικών.

Την ενεργοποίηση της Επιτροπής Διαβούλευσης όπως αυτή περιγράφεται στον Καλλικράτη

Την συμμετοχή των πολιτών στην κατάρτιση του προυπολογισμού, όπως οι διαδικασίες του Καλλικράτη προβλέπουν.

Την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και των εθνικών δεσμεύσεων στα πλαίσια του Open Government Partnership για την “έξυπνη πόλη” και την ανοικτή διακυβέρνηση στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματός σας μέσα από διαφανείς δημόσιες διαδικασίες

Τη συνέχιση και επέκταση των δράσεων του δήμου σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών και την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Τη συνεργασία με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς και άλλους συλλογικούς φορείς καθώς και ενεργούς πολίτες για την δημόσια αξιολόγηση έργων και υπηρεσίων του Δήμου και την επεξεργασία προτάσεων σε κεντρικό και τοπικό επιπέδο για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Θα θέλαμε, τέλος, να σας συγχαρούμε για τον νέο θεσμό “Ραντεβού με τον Δήμαρχο” ο οποίος θα ενισχύσει την επαφή του δημότη με τον δήμαρχο της πόλης μας. Πιστεύουμε πως θα ήταν χρήσιμο να παρακολουθηθεί η πορεία της πρωτοβουλίας αυτής και να ενισχυθεί η διαφάνεια της, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα, μετρήσιμα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.

Είμαστε στη διάθεση σας προκειμένου να βοηθήσουμε στην υλοποίηση των ως άνω προτάσεων.

  • Δίκτυο Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου