Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

20.000 επιπλέον εισιτήρια για τον κοινωνικό τουρισμό

Ποιοι δικαιούνται εισιτήρια για τον κοινωνικό τουρισμό. Μέχρι πότε θα διαρκέσουν


Στις 150.000 θα ανέλθουν τελικά οι ωφελούμενοι από τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, που ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του ΟΑΕΔ που αφορά το πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014 - 2015», ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του Προγράμματος αυξάνεται από 130.000 σε 150.000 άτομα.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες μηχανογράφησης του Οργανισμού τακτοποιούν τις τελευταίες λεπτομέρειες για να αναρτήσουν τους οριστικούς πίνακες με τους δικαιούχους του προγράμματος.

Στόχος είναι, εάν δεν καταστεί δυνατό να αναρτηθούν οι πίνακες έως την Παρασκευή αργά το απόγευμα, κάτι τέτοιο ή να γίνει εντός του Σαββατοκύριακου ή το αργότερο τη Δευτέρα, που φαντάζει ως το πιο πιθανό σενάριο.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων - ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων σε ξενοδοχεία ορίζεται από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015 ορίζονται ασφαλισμένοι:

α) Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Άνεργοι που κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),

γ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:

α) Τα άνω των πέντε ετών προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους, όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.

β) Τα άνω των πέντε ετών τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία έχουν ίδια ασφάλιση λόγω σπουδών ή αναπηρίας, όπως αυτά αποδεικνύονται είτε από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είτε αυτεπαγγέλτως.

γ) Τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.

δ) Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς, όπως αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.

ε) Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από το νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανήλθαν σε 259.718 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για υπαγωγή στο πρόγραμμα, δηλαδή ήταν διπλάσιες από τον αρχικό αριθμό των δικαιούχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου