Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρειάζεται αναβάθμιση προς όφελος του πολίτη...

Η αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προϋποθέτει να γίνουν άμεσα βασικές μεταρρυθμίσεις, σε συνταγματικό ή νομοθετικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές θεσμικές αδυναμίες που απομακρύνουν τους πολίτες από τη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους επηρεάζουν άμεσα και μας εμποδίζουν να κάνουμε τη δουλειά μας. 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα για τις τοπικές υποθέσεις. Η κεντρική εξουσία διατηρεί τις κρατικές αρμοδιότητες (άμυνα, ασφάλεια, υγεία, παιδεία, οικονομία κ.λπ.), αλλά έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει στους ΟΤΑ την άσκηση κάποιων από αυτές.
Σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση, η λήψη των αποφάσεων οφείλει να βρίσκεται στο κοντινότερο επίπεδο προς τον πολίτη, ενώ μόνο ζητήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται τοπικά θα πρέπει να ανατίθενται σε υψηλότερα επίπεδα εξουσίας. Με άλλα λόγια, οι αρμοδιότητες θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της κεντρικής εξουσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου