Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Όλα τα «κόλπα» του πληκτρολογίου…

Μικρά μυστικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή και πιο συγκεκριμένα του πληκτρολογίου μας που σίγουρα δεν γνωρίζετε… Διότι σπάνια ψάχνουμε σε βάθος το εργαλείο που διαθέτουμε:
F1: Εμφάνιση της Βοήθειας
Ctrl+C (ή Ctrl+Insert): Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+X: Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+V (ή Shift+Insert): Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+Z: Αναίρεση μιας ενέργειας
Ctrl+Y: Επανάληψη μιας ενέργειας
Delete (ή Ctrl+D): Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης
Shift+Delete: Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης
F2: Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+δεξιό βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης
Ctrl+αριστερό βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης
Ctrl+κάτω βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου
Ctrl+επάνω βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου
Ctrl+Shift με ένα πλήκτρο βέλους: Επιλογή ενός τμήματος κειμένου
Shift με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους: Επιλογή περισσότερων από ένα στοιχείων σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας ή επιλογή κειμένου μέσα σε ένα έγγραφο
Ctrl με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους+πλήκτρο διαστήματος: Επιλογή πολλών μεμονωμένων στοιχείων σε ένα παράθυρο ή την επιφάνεια εργασίας
Ctrl+A: Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή ένα παράθυρο
F3: Αναζήτηση αρχείου ή φακέλου
Alt+Enter: Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου
Alt+F4: Κλείσιμο του τρέχοντος στοιχείου ή έξοδος από το ενεργό πρόγραμμα
Alt+πλήκτρο διαστήματος: Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο
Ctrl+F4: Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου (σε προγράμματα που επιτρέπουν να έχετε πολλά έγγραφα ανοικτά ταυτόχρονα)
Alt+Tab: Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών στοιχείων
Ctrl+Alt+Tab: Χρήση των πλήκτρων βέλους για εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών στοιχείων
Ctrl+Τροχός κύλισης ποντικιού: Αλλαγή του μεγέθους εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Tab: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της Τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων Aero
Ctrl+πλήκτρο με το λογότυπο των Windows +Tab: Χρήση των πλήκτρων βέλους για κυκλική μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της Τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων Aero
Alt+Esc: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ στοιχείων, με τη σειρά που έχουν ανοιχτεί
F6: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων της οθόνης σε ένα παράθυρο ή την επιφάνεια εργασίας
F4: Εμφάνιση της λίστας της γραμμής διευθύνσεων στην Εξερεύνηση των Windows
Shift+F10: Εμφάνιση το μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο
Ctrl+Esc: Άνοιγμα του μενού "Έναρξη"
Alt+υπογραμμισμένο γράμμα: Εμφάνιση του αντίστοιχου μενού
Alt+υπογραμμισμένο γράμμα: Εκτέλεση της εντολής του μενού (ή άλλης υπογραμμισμένης εντολής)
F10: Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στο τρέχον πρόγραμμα
Δεξιό βέλος: Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού
Αριστερό βέλος: Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού
F5 (ή Ctrl+R): Ανανέωση του τρέχοντος παραθύρου
Alt+Επάνω βέλος: Προβολή του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην Εξερεύνηση των Windows
Esc: Ακύρωση της τρέχουσας εργασίας
Ctrl+Shift+Esc: Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών
Shift κατά την εισαγωγή ενός CD: Αποτροπή της αυτόματης αναπαραγωγής του CD
Αριστερό Alt+Shift: Αλλαγή της γλώσσας εισόδου εάν είναι ενεργοποιημένες πολλές γλώσσες εισόδου
Ctrl+Shift: Αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου εάν είναι ενεργοποιημένες πολλές διατάξεις πληκτρολογίου
Αριστερό ή δεξιό Ctrl+Shift: Αλλαγή της κατεύθυνσης ανάγνωσης του κειμένου για γλώσσες που ξεκινούν από τα δεξιά προς τα αριστερά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου