Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

Ρύθμιση οφειλών στον δήμο Αθηναίων σε 110 δόσεις... Μια ευκαιρία να γίνουμε συνεπείς...

Μέχρι και σε 100 δόσεις μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους πολίτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα στον δήμο Αθηναίων.

Οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων υποδέχονται τα αιτήματα των πολιτών και επαγγελματιών που ενδιαφέρονται να υπαχθούν σε ρύθμιση έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 μέχρι και για 100 δόσεις. 

Σύμφωνα με το νόμο 4483/2017 αρ. 52, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ καταβολή του ποσού, να απαλλαγούν έως και κατά 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.Δόσεις και προσαυξήσεις

Στη ρύθμιση μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.

Υπάγονται επίσης και οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:

Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων

από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων

από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων

από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων

από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου