Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Βιβλιάριο Υγείας σε όλους τους ανασφάλιστους

Υγειονομική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε όσους έχουν χάσει την εργασία τους ή έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους
Βιβλιάριο υγείας για όλους τους ανασφάλιστους Ελληνες και αλλοδαπούς με νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, με το οποίο θα διασφαλίζεται ισότιμη –σε σχέση με τους ασφαλισμένους– πρόσβαση στην περίθαλψη, τα φάρμακα και τις διαγνωστικές εξετάσεις, προβλέπει σχέδιο απόφασης του υπουργείου Υγείας. Το Βιβλιάριο Υγείας Ανασφάλιστων θα χορηγείται μέσω των ΚΕΠ, θα είναι διάρκειας ενός έτους και θα ανανεώνεται κατόπιν αίτησης. Το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα Υγείας», αναρτήθηκε προχθές στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση και καλούνται εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες να υποβάλουν ώς τις 11 Μαΐου 2015 τις παρατηρήσεις τους.
Με την προτεινόμενη ΚΥΑ, προωθείται ένα σύστημα χορήγησης βιβλιαρίων υγείας σε όλους τους ανασφάλιστους, χωρίς -τελικά- εισοδηματικό κριτήριο. Σύμφωνα με το σχέδιο της ΚΥΑ, δικαιούχοι του βιβλιαρίου είναι ανασφάλιστοι: Ελληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς και τα μέλη των οικογενειών τους, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., του ΕΚΧ και λοιπών τρίτων χωρών και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, οι δικαιούχοι και οι αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους. Δικαιούχοι είναι, επίσης, όλα τα παιδιά έως 18 ετών και οι έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος υπαγωγής τους.
Οι παροχές αφορούν ιατρική κλινική εξέταση, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων και πλήρη νοσηλεία σε κλίνες Γ’ θέσης σε δημόσιες μονάδες υγείας, εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη, διακομιδή ασθενών μέσω του ΕΚΑΒ, ενώ τις ίδιες παροχές με τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ λαμβάνουν οι κάτοχοι του βιβλιαρίου Υγείας ανασφάλιστου σε ό,τι αφορά την οδοντιατρική περίθαλψη, τη μαιευτική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής) και τις πράξεις αποκατάστασης.
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου κατατίθενται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ωστόσο την απόφαση για τη χορήγησή του λαμβάνει η υπηρεσία πρόνοιας του οικείου δήμου, στην οποία αποστέλλονται τα δικαιολογητικά από τα ΚΕΠ.
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει αίτηση με δύο φωτογραφίες, φωτοαντίγραφο ταυτότητας (ή διαβατηρίου) ή του ισχύοντος νομιμοποιητικού εγγράφου διαμονής του και υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι είναι ανασφάλιστος (δεν πρέπει να διαθέτει ούτε ιδιωτική ασφάλιση). Αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τα ΚΕΠ το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση κατοικίας από τον οικείο δήμο ή άλλο αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας). Σε περίπτωση φιλοξενίας ζητείται υπεύθυνη δήλωση, τόσο του ενδιαφερομένου όσο και του ατόμου που τον φιλοξενεί, ενώ οι άστεγοι εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού κατοικίας (η πιστοποίηση γίνεται κατόπιν κοινωνικής έρευνας). Μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., πιστοποιείται η ασφαλιστική ικανότητα του αιτούντος και των μελών της οικογενείας του. Στην ΗΔΙΚΑ δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων.

  • Από τη σημερινή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου