Κυριακή 13 Ιουλίου 2014

Δωρεάν διακοπές από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Από αύριο, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί από την 1η Αυγούστου 2014 έως και τις 30 Μαΐου 2015 και τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού θα δοθούν σε 120.000 δικαιούχους με αιτήσεις που πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Ποιοι το δικαιούνται; Οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άνεργοι που κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Και ακόμα:

Τα άνω των πέντε ετών προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους, όπως αυτό αποδεικνύεται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.

Τα άνω των πέντε ετών τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία έχουν ίδια ασφάλιση λόγω σπουδών ή αναπηρίας, όπως αυτό αποδεικνύεται είτε από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, είτε αυτεπαγγέλτως.

Τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημόσιου φορέα.

Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς, όπως αποδεικνύεται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημόσιου φορέα.

Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελούμενων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μόνο στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από το νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όπως απαιτείται).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου